Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska
Notariusz Starogard - Edyta GramatowskaNotariusz Starogard - Edyta GramatowskaNotariusz Starogard - Edyta GramatowskaNotariusz Starogard - Edyta Gramatowska
Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska

Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska

Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska Działalność notarialna:

Funkcjonowanie notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t.jedn.: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158 ze zm. ).
Zgodnie ze wskazaną ustawą,  notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Są to tzw. czynności notarialne.
Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Ze szczególną pozycją notariusza wiąże się obowiązek czuwania nad tym, aby sporządzane przez niego czynności notarialne były zgodne z prawem, bowiem tak sporządzone mają  charakter dokumentu urzędowego
Jednocześnie zgodnie z art. 81 Prawa o notariacie notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.  Jeżeli proponowana przez stronę czynność notarialna jest sprzeczna z prawem, notariusz ma nie tylko obowiązek poinformowania jej o tym strony, ale także odmówienia jej sporządzenia i to także wówczas, gdy poinformowana o tym strona nalega na sporządzenie aktu notarialnego.

Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska Nasza kancelaria jest czynna w następujących godzinach:

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

  Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska
Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska
Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska   Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska
 

 

Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska ;