Dokumenty
 Pn-Pt: 8:00 - 16:00
Rynek 21/2

Zakres dokumentów wymaganych przy dokonywaniu poszczególnych czynności notarialnych zależy od rodzaju i treści zamierzonej czynności, stanu prawnego oraz okoliczności faktycznych konkretnej sprawy; w każdym przypadku jest on ustalany indywidualnie przez notariusza lub pracownika kancelarii.

W zależności od charakteru planowanej czynności notarialnej strony zobowiązane są do przedstawienia między innymi następujących dokumentów:

Umowa sprzedaży lub darowizna nieruchomości gruntowej:
 1. dane osób stawających do czynności notarialnej (nazwisko, imię/imiona jeżeli są dwa, imiona rodziców, PESEL, numer dowodu osobistego, data ważności, organ wydający, stan cywilny, adres zamieszkania, adres do korespondencji jeżeli jest inny niż zamieszkania);
 2. w przypadku firm: numer KRS albo wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP;
 3. numer księgi wieczystej;
 4. podstawa nabycia nieruchomości;
 5. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej – Starostwo Powiatowe;
 6. zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu wraz z informacją o uchwale o rewitalizacji – Urząd Gminy;
 7. zaświadczenie informujące czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach – Starostwo Powiatowe;
 8. zaświadczenie potwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został uiszczony lub się nie należy w przypadku nabycia spadku i zasiedzenia, natomiast w przypadku darowizn oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności dotyczy tylko praw nabytych po 01.01.2007 roku – Urząd Skarbowy;
 9. ostateczna decyzja udowadniająca podział nieruchomości, ale tylko w sytuacji, gdy podział taki nastąpił – Urząd Gminy,
 10. informacja o dostępie nieruchomości do drogi publicznej.
Umowa sprzedaży lub darowizna lokalu z księgą wieczystą
 1. dane osób stawających do czynności notarialnej (nazwisko, imię/imiona jeżeli są dwa, imiona rodziców, PESEL, numer dowodu osobistego, data ważności, organ wydający, stan cywilny, adres zamieszkania, adres do korespondencji jeżeli jest inny niż zamieszkania);
 2. w przypadku firm numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 3. numer księgi wieczystej;
 4. podstawa nabycia nieruchomości;
 5. zaświadczenie potwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został uiszczony lub się nie należy w przypadku nabycia spadku i zasiedzenia, natomiast w przypadku darowizn oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności dotyczy tylko praw nabytych po 01.01.2007 roku – Urząd Skarbowy,
 6. zaświadczenie informujący, czy dany teren jest objęty uchwałą o rewitalizacji, w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest lokal położony poza Gmina Miejską Starogard Gdański - Urząd Gminy.
Umowa sprzedaży lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 1. dane osób stawających do czynności notarialnej (nazwisko, imię/imiona jeżeli są dwa, imiona rodziców, PESEL, numer dowodu osobistego, data ważności, organ wydający, stan cywilny, adres zamieszkania, adres do korespondencji jeżeli jest inny niż zamieszkania);
 2. w przypadku firm numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP;
 3. numer księgi wieczystej (w sytuacji, gdy została ona założona);
 4. podstawa prawna nabycia nieruchomości;
 5. wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową zaświadczenie potwierdzające prawo do lokalu oraz dokumentujące brak zaległości w opłatach eksploatacyjnych;
  zaświadczenie potwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został uiszczony lub się nie należy w przypadku nabycia spadku i zasiedzenia, natomiast w przypadku darowizn oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności dotyczy tylko praw nabytych po 01.01.2007 roku – Urząd Skarbowy.
Akt poświadczenia dziedziczenia
 1. dane osób stawających do czynności notarialnej (nazwisko, imię/imiona jeżeli są dwa, imiona rodziców, PESEL, numer dowodu osobistego, data ważności, organ wydający, stan cywilny, adres zamieszkania, adres do korespondencji jeżeli jest inny niż zamieszkania);
 2. dokument urzędowy potwierdzający numer PESEL zmarłego (dowód osobisty);
 3. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 4. odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy;
 5. odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa spadkobierców;
 6. testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony;
 7. numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, jeżeli jest przedmiotem spadku.
Testament
 1. dane osobowe sporządzającego testament (nazwisko, imię/imiona jeżeli są dwa, imiona rodziców, PESEL, numer dowodu osobistego, data ważności, organ wydający, stan cywilny, adres zamieszkania, adres do korespondencji jeżeli jest inny niż zamieszkania);
 2. dane osoby powołanej do spadku (nazwisko, imię/imiona jeżeli są dwa, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania).

Osoba biorąca udział w czynności notarialnej powinna posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.