Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska
Notariusz Starogard - Edyta GramatowskaNotariusz Starogard - Edyta GramatowskaNotariusz Starogard - Edyta GramatowskaNotariusz Starogard - Edyta Gramatowska
Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska

Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska

Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska Taksa notarialna:

Na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko taksa pobierana przez notariusza, ale również podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) oraz opłaty sądowe, które notariusz z mocy prawa pobiera, jako płatnik.

Notariuszowi za dokonanie czynności przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska Wielkość wynagrodzenia jest określona w:

Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004r.) z późn. zm.

 

  Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska
Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska
Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska   Notariusz Starogard - Edyta Gramatowska